EN Naslovnica Zdravi&informirani

Preuzmi aplikaciju

Učimo o zdravlju

Zaboravili ste popiti lijek? Postoji aplikacija s kojom se to više neće dogoditi

Besplatna mobilna aplikacija Terappia podsjeća pacijenta na redovito uzimanje lijekova što povećava uspješnost liječenja. Izrazito je korisna aplikacija za sve koji svakodnevno trebaju popiti jedan ili više lijekova.

Natrag
None

Uzimanje lijekova pacijentima stvara dnevnu „obavezu“ da se u točno određeno vrijeme u danu sjete popiti točno određeni lijek. Neki stoga podsjetnike pišu na papiriće, drugi se služe mobitelom, dok  se većina ipak odlučuje pouzdati u svoje pamćenje – koje može ponekad zakazati.

S obzirom da je važno terapiju uzimati točno onako kako ju je liječnik propisao, farmaceutska kompanija Sandoz razvila je besplatnu mobilnu aplikaciju Terappia koja brine o zdravlju pacijenta na način da ga podsjeća na redovito uzimanje lijekova. Ovaj projekt pozdravili su liječnici i farmaceuti  diljem Hrvatske jer uzimanje propisane doze lijeka u točno određeno vrijeme povećava uspješnost liječenja pojedinca. Terappia je izrazito korisna aplikacija za sve koji svakodnevno trebaju popiti jedan ili više lijekova.

Prema istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije preko 50% pacijenata ima problema upravo s pravodobnim uzimanjem lijekova. Smatra se da bi otkrivanje načina za značajno poboljšanje adherencije imalo veći učinak na zdravlje ljudi u svijetu nego neko veliko otkriće u klasičnom medicinskom smislu. 

Postoje različiti razlozi zašto pacijenti ne uzimaju terapiju.

Najčešći razlog su strah od nuspojava, odsustvo simptoma (pacijent se osjeća bolje) te cijena terapije. Osim toga, u slučajevima kad terapija ne djeluje odmah na simptome, pacijenti mogu imati sumnje u učinkovitost terapije. Razlog neuzimanja terapije kod mnogih je često slučajno zaboravljanje uizmanja lijeka ili pak mogu imati probleme vezane uz način uzimanja terapije.

Razmišljajući kako današnjem pacijentu olakšati pravovremeno uzimanje terapije, tvrtka Sandoz  razvila je mobilnu aplikaciju Terappia te zajedno sa liječnicima i ljekarnicima svakodnevno promiče važnost redovitog uzimanja lijeka kod svakog pacijenta. Svojim funkcionalnostima Terappia može unaprijediti i međusobnu uzajamnu suradnju liječnika i ljekarnika.

Bolja suradnja liječnika, ljekarnika i pacijenata

Aplikacija Terappia jača vezu između svih sudionika u zdravstvenom sustavu: liječnika, ljekarnika i pacijenata. Liječniku je prilikom pisanja recepata po prvi puta omogućeno strukturirano unošenje doziranja lijekova. Rezultat te nove mogućnosti za liječnika je da ljekarnik u ljekarni dobiva uniformiranu, detaljnu i jasno napisanu terapiju i uputu o doziranju pacijenta. Po prvi puta ljekarnik svako doziranje može tekstualno ispisati na račun te uz to, na istom računu, generirati QR kod koji pacijent samo treba skenirati u aplikaciju Terappia. Na taj način se u mobitel unose potrebni podaci koji će omogućiti aplikaciji da pacijenta podsjeti kada je vrijeme da popije lijek.

Pacijent na računu može vidjeti na koji način, koliko dugo i u kojoj dozi treba uzimati određeni lijek, a ukoliko nije dobio QR kod za brzo skeniranje terapije u svoj mobilni telefon, doziranje za sve svoje lijekove može i ručno unijeti u aplikaciju. Bez obzira na koji su način uneseni podaci, pacijent kroz aplikaciju dobiva podsjetnike za uzimanje pojedinih lijekova što omogućava redovitost njihovog uzimanja i u konačnici može omogućiti bolju kontrolu bolesti.

Upravo zbog visoke važnosti pravilne adherencije (redovito i pravilno uzimanje lijekova), sve više liječnika i ljekarnika priključuje se projektu tvrtke Sandoz koji za cilj ima poboljšati pravilno uzimanje propisane terapije od strane pacijenata.

Kako funkcionira aplikacija Terappia?

Svi podaci unutar aplikacije sigurno su pohranjeni samo u mobilnom uređaju pojedine osobe.

Terappia  je definitivno veliki iskorak u smjeru digitalizacije liječenja i povećanja adherencije pacijenata, a sve sa ciljem postizanja što boljih ishoda liječenja.Briga o zdravlju postaje jednostavnija kada možete zaboraviti na zaboravljanje. 

Mobilnu aplikaciju Terappia besplatno preuzmite na svoj mobilni telefon.

Download: Apple uređajiAndroid uređaji

Vezani članci

Preuzmi aplikaciju Terappia

Aplikacija je dostupna na